Auvimedia heeft afgelopen jaar onder andere geinvesteerd in een Nikon D800 camera. Deze camera stelt ons in staat om prachtige timelapse opnamen te maken.

Timelapse is uitermate geschikt om (relatief) trage of langdurige processen op een inzichtelijke manier in beeld te brengen. Denk hierbij aan het aanmeren van grote zeeschepen, het overladen van zeecontaners, bouwprojecten. In natuurdocumentaires wordt deze techniek vaak gebruikt om bijvoorbeeld patronen in wolkenpartijen te laten zien of het ontluiken van een bloem.
Voor een korte introductie zie: Timelapse wikipedia

Momenteel zijn we bezig met de productie van een coprporate voor een grote houdstermaatschappij, waarvoor we een uitgebreide timelapse sequence hebben voorbereid.

Wij kunnen de timelapse op professionele wijze inzetten en combineren met gewone opnamen, luchtopnames en animaties.

Categories: fragment, nieuws

Comments are closed.