Helikopter maakt luchtopnamenVeiligheid

Veiligheid gaat bij ons boven alles. Wij werken (mede daarom) bij luchtopnamen  met zeer ervaren UAV piloten.
De piloot hoeft zich niet bezig te houden met de bediening van de camera en kan zich daardoor volledig richten op het vliegen zelf.
Deze piloten controleren tevens voor en na elke vlucht de staat van de apparatuur.
De helikopter zelf beschikt over enkele ingebouwde veiligheidsfuncties waaronder het zelf kunnen landen, een waarschuwingssysteem en het automatisch terugkeren naar het startpunt wanneer de accu leeg raakt en een Fail-safe functie. Dit laatste houdt in dat de helikopter in geval van signaalstoring stijgt tot een hoogte van 30 meter en vervolgens zelfstandig terug naar het startpunt vliegt om daar een zachte landing te maken.

Luchtopnamevergunning

Om luchtopnames boven Nederlands grondgebied te mogen maken moet een vergunning door het ministerie van Defensie zijn afgegeven.
Dit is vastgelegd in het Koningklijk Besluit Luchtfotografie uit 1959. Dit besluit geldt voor bijna alle luchtvaartuigen.
Helicam-Europe is in bezit van een luchtopnamevergunning onder vergunningnummer SLF/2011/1489

Op enkele kleine delen van Nederland na is het met een luchtopnamevergunning toegestaan overal in Nederland luchtopnamen te maken. Voor de zekerheid gaat Helicam-Europe echter altijd na of voor uw lokatie niet toevallig een beperking is opgelegd. Zo weet u altijd van te voren wat de mogelijkheden zijn.

VCA

Helicam Europe is VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Cecklist Aannemers.

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. denk hierbij aan branches als: bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek en procesbesturing,Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc. Kijk op de VCA site voor meer informatie.

Onze helikopter is inzetbaar voor vele doeleinden. Veiligheid bij luchtopnames staat bij ons voorop.